O společnosti

ASN je skupina společností pro správu nemovitostí v celé České republice.


Aktuality

Nový Občanský zákoník ukladá nájemci povinnost nahlásit změnu počtu osob žijících v domácnosti.

Aktivní správa nemovitostí s.r.o. se stěhuje od roku 2014 do nových kanceláří na Havlíčkově náměstí 2, Praha 3 - Žižkov.

Ekonomické, účetní a daňové služby

 1. Ekonomické, účetní a daňové služby
 2. vedení účetnictví
 3. zpracování podkladů pro účtárnu vlastníka (pokud vlastník vede účetnictví z různých důvodů sám)
 4. vypracování daňového přiznání
 5. vedení evidence hospodaření nemovitosti
 6. vedení evidence nájemníků a podnájemníků bytových prostor, uživatelů nebytových prostor
 7. předpisy nájemného v souladu s prováděcími předpisy a pokyny vlastníka, kontrola úhrad
 8. předpis služeb spojených s užíváním společných prostor
 9. změny předpisů nájemného a služeb v souvislosti se změnami vyplývajícími s užíváním jednotek
 10. změny předpisu nájemného a služeb v souvislosti se změnami prováděcích předpisů
 11. výběr úhrad na samostatný bankovní účet nemovitosti ve prospěch vlastníka
 12. kontrola úhrad nájemného, služeb, příspěvků do jednotlivých fondů dle účetní osnovy
 13. upomínání pohledávky u dlužníka
 14. provádění vyúčtování služeb spojených s užíváním jednotek a společných částí dle platných prováděcích předpisů (1x ročně)
 15. smluvní zajištění daňového poradenství