O společnosti

ASN je skupina společností pro správu nemovitostí v celé České republice.


Aktuality

Nový Občanský zákoník ukladá nájemci povinnost nahlásit změnu počtu osob žijících v domácnosti.

Aktivní správa nemovitostí s.r.o. se stěhuje od roku 2014 do nových kanceláří na Havlíčkově náměstí 2, Praha 3 - Žižkov.

Novinky

Spolubydlící osoby podle nového OZ

Občanský zákoník platný od 1.1.2014 ukládá nájemci nebo vlastníkovi jednotky povinnost oznámit změnu počtu osob žijících v nájemcově domácnosti bez zbytečného odkladu pronajímateli.

Neučiní-li to nájemce ani do dvou měsíců, co změna nastala, má se za to, že závažně porušil svou povinnost.

Další právní úpravy stanoví (např. Zákon č. 67/20013 Sb.), že členem nájemcovy domácnosti je osoba žijící v bytě po dobu delší než 2 měsíce.

Žádáme všechny nájemníky, aby splnili svou povinnost co nejdříve oznámením počtu osob žijících v bytě správci nemovitosti, pokud aktuální stav nesouhlasí s údaji na evidenčním listě nebo předpisu plateb.

Aktivní správa nemovitostí s.r.o. se stěhuje do nových kanceláří

Koncem roku 2013 se kanceláře společnosti přestěhovaly na nové místo na Žižkově. Kanceláře jsou nyní na adrese:

Havlíčkovo náměstí 2,
Praha 3 - Žižkov

Najdete nás v budově A v prvním patře .
Dostanete se k nám od tramvajové zastávky Lipanská (linky 5, 9, 26) nebo autobusem z Flóry, zastávka Rokycanova, linky 136 a 175. Ze zastávky projdete ulicí Sabinova (přibližně 150 m).
Telefonní čísla a email zůstávají stejné.